ผู้อ่านทั่วทุกมุมโลกเข้าถึง HOLYLANDVIETNAMSTUDIES.com

หลังจาก 6 เดือนของการให้บริการผู้อ่านทุกคนทั่วโลกเว็บไซต์ holylandvietnamstudies.com มีผู้เข้าชมมากกว่า 10,100 ครั้งจาก 106 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเวียดนามศึกษา - ดินแดนศักดิ์สิทธิ์

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่ถูกระบุด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้ในความทันสมัยทางพูดหรือวัฒนธรรมทางวัตถุวิญญาณในประเพณีว่าทาง

อ่านเพิ่มเติม