การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของการศึกษาเวียดนามและการศึกษาไต้หวัน 11 / 2019 (ตอนที่ 1)

งานสัมมนานานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเวียดนามในไต้หวันโดย Taiwan Literature Testing Center, Vietnam Research Center, Taiwan Literature Department, Thanh Cong National University ร่วมกับ Association Viet Dai culture, Taiwan Foundation for Asian Exchange ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 24 , 2019 ในไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม