การกำหนดค่าล่วงหน้าของศตวรรษที่ 15

ด้วยการถือกำเนิดของ Le ทำให้ลัทธิขงจื๊อมีอิทธิพลมากขึ้นจนกลายเป็นอุดมการณ์ดั้งเดิมของชนชั้นปกครองในศตวรรษที่ 15

อ่านเพิ่มเติม

เส้นเวลาของประวัติศาสตร์เวียดนาม - ส่วนที่ 1 (# 2500 ปี)

นี่คือเส้นเวลาของประวัติศาสตร์เวียดนามซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและอาณาเขตที่สำคัญและเหตุการณ์ทางการเมืองในเวียดนามและรัฐก่อนหน้า

อ่านเพิ่มเติม

กำเนิดของเวียดนาม - บทนำ - ส่วนที่ 1

การกำเนิดของเวียดนาม [Việt Nam] อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้คือการกำเนิดของสติใหม่ภายในโลกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกที่มีรากฐานมาจากนอกโลก

อ่านเพิ่มเติม