ความงามที่ผิดพลาดในภาพวาดที่ไม่สะท้อนชีวิตใหม่

ดินแดนและผู้คนเวียดนามสวยงามแค่ไหน! ภูมิทัศน์ที่สวยงาม! สวยวิญญาณ! ความเข้าใจความรักและการสร้างสรรค์ความงามเกิดจากที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม