ชุมชน XINH MUN ของ 54 กลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม

XINH MUN มีประชากรมากกว่า 21,946 คนอาศัยอยู่ในชุมชนชายแดนของ Yen Chau อำเภอ Song Ma Moc Chau จังหวัด Son La และอำเภอ Dien Bien Dong จังหวัด Dien Bien

อ่านเพิ่มเติม