Poet TAN DA วางแผนที่จะใช้เวลา TET พร้อม piastre ที่เหลืออยู่

ดังนั้นเมื่อเทตใกล้เข้ามากวีของเราไม่เหลือเงินอีกเลยและเมื่อเขาเป็น“ คนขี้เมา” ที่ยิ่งใหญ่เขาจะเดือดร้อนเพราะขาดไวน์ Newsman Diep Van Ky เข้าใจความยากลำบากของผู้ทำงานร่วมกันดังนั้นเขาจึงมอบของขวัญปีใหม่พิเศษให้กับ 5 piastres

อ่านเพิ่มเติม